Veřejnoprávní smlouvy zveřejněné na základě § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

Smlouva o poskytnuti veřejné finanční podpory – SK Protivanov 2015 

Zveřejněno 15.3.2016

Sejmuto 15.3.2019