Místní vyhlášky (platné)

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška obce Protivanov č.1/2000 1.3.2000
Obecně závazná vyhláška obce Protivanov č.3/2001 28.2.2002 
Obecně závazná vyhláška obce Protivanov č. 1/2002

21.6.2002

Obecně závazná vyhláška městyse Protivanov č. 1/2010

1.1.2011

Obecně závazná vyhláška městyse Protivanov č. 2/2010

1.1.2011

Obecně závazná vyhláška městyse Protivanov č. 4/2010

1.1.2011

Obecně závazná vyhláška městyse Protivanov č. 5/2010

1.1.2011

Obecně závazná vyhláška městyse Protivanov č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška městyse Protivanov č. 2/2015   +    příloha

Obecně závazná vyhláška městyse Protivanov č. 1/2016

20.5.2015

1.1.2016

1.1.2017

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích – změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek

Usnesení zastupitelstva 2016