Vítáme Vás na stránkách Protivanovské knihovny

Obecní knihovna v Protivanově byla zřízena usnesením obecního zastupitelstva v roce 1923. Byla následnicí knihovny a čítárny zřízené místním učitelem Karlem Pávkem v obecním domě č. 153 a knihovny farní, jíž zřídil 1912 místní kooperátor Jindřich Pospíšil.

 ICT a KNIHOVNA PROTIVANOV
Náměstí 31, 798 48 Protivanov

Tel:  725 253 021
E-mail: knihovna@protivanov.com

Vedoucí knihovny:
Kateřina Trundová